آنتن های دیگر

24محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  آنتن قلمی مرغوب و با کیفیت ۸۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز،برای نقاطی که آنتن دهی موبایل و پوشش شبکه ضعیف می باشد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  آنتن سکتور GSM 900 قدر ت بالا ۳۶۰ درجه،برای نقاطی که آنتن دهی موبایل و پو شش شبکه ضعیف می باشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  آنتن موبایل شیپوری کیفیت بالا ۸۰۰ تا ۲۵۰۰ مگا هرتز،برای نقاطی که آنتن دهی موبایل و پوشش شبکه ضعیف می باشد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  آنتن هوایی یاگی ، برای نقاطی که آنتن دهی موبایل و پوشش شبکه ضعیف می باشد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  آنتن هوایی جین بالا یاگی،برای نقاطی که آنتن دهی موبایل و پوشش شبکه ضعیف می باشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  آنتن ذوزنقه ایی دو باند قوی کیفیت بالا،برای نقاطی که آنتن دهی موبایل و پوشش شبکه ضعیف می باشد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  آنتن موبایل پنل کیفیت بالا بزرگ ، برای نقاطی که آنتن دهی موبایل و پوشش شبکه ضعیف می باشد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  آنتن داخلی Indoor Antenna TL-ANT2405C تی پی لینک tplink
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  آنتن داخلی Indoor Antenna TL-ANT2408C تی پی لینک tplink
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  آنتن داخلی Indoor Antenna TL-ANT2406A تی پی لینک tplink
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  آنتن داخلی Indoor Antenna TL-ANT2405CL تی پی لینک tplink
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  آنتن داخلی Indoor Antenna TL-ANT2408CL تی پی لینک tplink
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  آنتن خارجی Outdoor Antena TL-ANT2424B تی پی لینک tplink
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  آنتن خارجی Outdoor Antena TL-ANT2414B تی پی لینک tplink
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  آنتن خارجی Outdoor Antena TL-ANT2412D تی پی لینک tplink
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  آنتن خارجی Outdoor Antena TL-ANT2415D تی پی لینک tplink
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  آنتن خارجی Outdoor Antena TL-ANT2409A تی پی لینک tplink
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  آنتن خارجی Outdoor Antena TL-ANT2409B تی پی لینک tplink
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  آنتن خارجی Outdoor Antena TL-ANT2414A تی پی لینک tplink
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  آنتن ANT24-0502 دی لینک
در حال ارسال اطلاعات...