لنز تماسی

6محصول
   
امنیت خرید :
45000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جفت
توضیحات مهم:  لنز 2 رنگ عسلی روشن MAGIC EYE ،لنز زیبایی رنگی 2 رنگ (غیر طبی) بسیار زیبا و لبه های نازک تر از وسط لنز ارائه توسط شرکت پوست کالا
45000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جفت
توضیحات مهم:  لنز 3 رنگ خاکستری روشن MAGIC EYE لنز زیبایی رنگی 3 رنگ (غیر طبی) بسیار زیبا و با لبه های نازک تر از وسط لنز ارائه توسط شرکت پوست کالا
45000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جفت
توضیحات مهم:  لنز 1 رنگ سبز روشن MAGIC EYE لنز زیبایی رنگی 1 رنگ (غیر طبی) بسیار زیبا و با لبه های نازک تر از وسط لنز ارائه توسط شرکت پوست کالا
45000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جفت
توضیحات مهم:  لنز 2 رنگ ابی تیره MAGIC EYE لنز زیبایی رنگی 2 رنگ (غیر طبی) بسیار زیبا و با لبه های نازک تر از وسط لنز ارائه توسط شرکت پوست کالا
45000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جفت
توضیحات مهم:  لنز 3 رنگ سبز روشن MAGIC EYE لنز زیبایی رنگی 3 رنگ (غیر طبی) بسیار زیبا و با لبه های نازک تر از وسط لنز ارائه توسط شرکت پوست کالا
45000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جفت
توضیحات مهم:  لنز 2 رنگ خاکستری روشن MAGIC EYE ،لنز زیبایی رنگی 2 رنگ (غیر طبی) بسیار زیبا و لبه های نازک تر از وسط لنز ارائه توسط شرکت پوست کالا
در حال ارسال اطلاعات...