مصالح عایق بندی گرما

87محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  آجر عایق نسوز و سبک P-95 آجر عایق نسوز و سبک ارائه شده توسط شرکت کوره های صنعتی ایران
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  آجر عایق نسوز و سبک P-120 آجر عایق نسوز و سبک ارائه شده توسط شرکت کوره های صنعتی ایران
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  فوم در جه یک رول فومینو فوم رول از مصنوعات فومی فومینو می باشد که در ابعاد، رنگبندی و ضخامت های متنوعی تولید می شود. فوم رول در صنایع متنوعی کاربرد دارد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 متر
توضیحات مهم:  عایق فوم الاستومری K-FLEX عایق الاستومری
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  عایق لوله EPDM ضخامت 9 میلیمتر ایروفلکس از سایز "1/2 الی 4 اینچ ارائه شده توسط شرکت بازرگانی آتا صنعت سانا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  عایق رولی EPDM ضخامت 32 میلیمتر ایروفلکس ، عایق رولی EPDM ارائه شده توسط شرکت بازرگانی آتا صنعت سانا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  عایق رولی EPDM ضخامت 25 میلیمتر ایروفلکس ، عایق رولی EPDM ارائه شده توسط شرکت بازرگانی آتا صنعت سانا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  عایق رولی EPDM ضخامت 19 میلیمتر ایروفلکس بازرگانی آتا صنعت سانا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  عایق رولی EPDM ضخامت 13 میلیمتر ایروفلکس بازرگانی آتا صنعت سانا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  عایق رولی EPDM ضخامت 9 میلیمتر ایروفلکس بازرگانی آتا صنعت سانا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  عایق رولی EPDM ضخامت 6 میلیمتر ایروفلکس بازرگانی آتا صنعت سانا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  چسب عایق ایروسل 700 گرمی بازرگانی آتا صنعت سانا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  عایق الاستومری پافلکس ترکیه ، عایق الاستومری پافلکس ارائه شده توسط شرکت بازرگانی آتا صنعت سانا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 متر مربع
توضیحات مهم:  عایق الاستومری رولی ضخامت 3 میلیمتر ارائه شده توسط شرکت بازرگانی آتا صنعت سانا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 متر مربع
توضیحات مهم:  عایق الاستومری رولی ضخامت 6 میلیمتر ارائه شده توسط شرکت بازرگانی آتا صنعت سانا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 متر مربع
توضیحات مهم:  عایق الاستومری رولی ضخامت 50 میلیمتر ارائه شده توسط شرکت بازرگانی آتا صنعت سانا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 متر مربع
توضیحات مهم:  عایق الاستومری رولی ضخامت 40 میلیمتر ارائه شده توسط شرکت بازرگانی آتا صنعت سانا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 متر مربع
توضیحات مهم:  عایق الاستومری رولی ضخامت 32 میلیمتر ارائه شده توسط شرکت بازرگانی آتا صنعت سانا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 متر مربع
توضیحات مهم:  عایق الاستومری رولی ضخامت 25 میلیمتر ارائه شده توسط شرکت بازرگانی آتا صنعت سانا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 متر مربع
توضیحات مهم:  عایق الاستومری ضخامت 19 میلیمتر ارائه شده توسط شرکت بازرگانی آتا صنعت سانا
در حال ارسال اطلاعات...