پسته

13محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  مغز پسته خام ایرانی Iranian pistachio kernel
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پسته خام احمد آقایی ایرانی Iranian raw pistachio long
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 10000 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پسته خام فندقی از بهترین باغات پسته سیرجان با بسته بندی در کیسه های 50 کیلوئی و به دو صورت mechanical open و natural open موجود می باشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 500 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پسته احمد آقایی سفید بدون دهن بست اونس 25. تحویل تهران
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 50 کیلوگرم
توضیحات مهم:  فروش پسته احمد آقایی درجه دو با کیفیت عالی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 50 کیلوگرم
توضیحات مهم:  فروش پسته احمد آقایی درجه یک ایران با کیفیت عالی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 50 کیلوگرم
توضیحات مهم:  فروش پسته کله قوچی شرکت مغزدانه با بهترین کیفیفت
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 50 کیلوگرم
توضیحات مهم:  فروش پسته اکبری محصول شرکت مغزدانه با بهترین کیفیت
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 50 کیلوگرم
توضیحات مهم:  فروش پسته فندوقی ایران درجه یک با کیفیت عالی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 50 کیلوگرم
توضیحات مهم:  فروش پسته کله قوچی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 50 کیلوگرم
توضیحات مهم:  فروش پسته فندقی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 50 کیلوگرم
توضیحات مهم:  فروش پسته اکبری
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 50 کیلوگرم
توضیحات مهم:  فروش پسته احمد آقایی
در حال ارسال اطلاعات...