ثبت شرکت و انتقال مالکیت

41محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  ثبت شرکت تجاری در ارمنستان company rigester armenia ، ارائه شده توسط مشاوران بین الملل پارس تاکان
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  جابجائی شرکاء و ورود و خروج شریک بدون حضور مستقیم در اداره ثبت شرکتها
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ثبت اختراع و ثبت طرح و مالکیت صنعتی و مالکیت فکری و معنوی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ثبت آنلاین انواع شرکت حقوقی ثبتی دادگر
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی جهت شرکت های فاقد فعالیت و دارای فعالیت
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  افزایش سرمایه شرکت ها بدون واریزی بانکی موسسه حقوقی ثبتی دادگر
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  اخذ کد اقتصادی وشماره اقتصادی و تعیین حوزه مالیاتی ثبت نام مالیات ارزش افزوده موسسه حقوقی ثبتی دادگر
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  اخذ کارت بازرگانی جهت اشخاص حقیقی و حقوقی موسسه حقوقی ثبتی دادگر
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  اخذ رتبه بندی پیمانکار و خرید و فروش امتیاز شرکت پلمپ دفاتر قانونی و نوشتار آن
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص بدون حضور در اداره محترم دارائی بدون حضور در اداره محترم دارائی
60000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ثبت شرکت ثبت انواع شرکت های ایرانی و ثبت آنلاین ، افزایش سرمایه شرکت ها بدون واریزی بانکی ، نقل و انتقال سهام جابجائی شرکاء و ورود و خروج شریک
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ثبت تغییرات شرکت ها و موسسات توسط کارشناسان مجرب با بهترین کیفیت و در اسرع وقت انجام می گیرد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ثبت اختراع توسط کارشناسان مجرب با بهترین کیفیت و در اسرع وقت انجام می گیرد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ثبت طرح صنعتی و مالکیت معنوی توسط کارشناسان مجرب با بهترین کیفیت و در اسرع وقت انجام می گیرد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  اخذ جواز صنایع و طرح توجیهی توسط کارشناسان مجرب با بهترین کیفیت و در اسرع وقت انجام می گیرد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  اخذ ایزو و استاندارد شرکت ها توسط کارشناسان مجرب با بهترین کیفیت و در اسرع وقت انجام می گیرد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ثبت شرکت در کیش توسط کارشناسان مجرب با بهترین کیفیت و در اسرع وقت انجام می گیرد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  رتبه بندی شرکت های پیمانکاری توسط کارشناسان مجرب با بهترین کیفیت و در اسرع وقت انجام می گیرد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی توسط کارشناسان مجرب با بهترین کیفیت و در اسرع وقت انجام می گیرد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  تعیین حوزه مالیاتی و کد اقتصادی توسط کارشناسان مجرب با بهترین کیفیت و در اسرع وقت انجام می گیرد.
در حال ارسال اطلاعات...