پمپ

353محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  پکیج بوستر پمپ سه خط تمام استیل CALPEDA جهت کلینیک نیایش
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  بوستر پمپ چهار خط دو منظوره دور متغیر و دور ثابت آبرسانی و آتش نشانی مدل HQ112 با بهرگیره از الکتروپمپهای مارک SAER و GRUNDFOS
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  پکیج بوستر پمپ سه خط تمام استیل CALPEDA بوستر پمپ سه خط دور متغیر آبرسانی تمام استیل جهت کارخانه غذایی حمیل در همدان
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  پکیج بوستر پمپ آبرسانی گراندفوس مدل HQ106 ، پکیج بوستر پمپ دور متغیر چهار خط آبرسانی پکیج بوستر پمپ چهار خط جهت آب رسانی دور متغیر فول کنترل تمام اتوماتیک
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  بوستر پمپ هشت خط سه منظوره مدل HQ101 برند PENTAX پکیج بوستر پمپ سه منظوره هشت خط جهت آبرسانی و آتش نشانی با الکتروپمپهای پنتاکس ایتالیا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  پمپ آب خانگی پنتاکس PM45 پمپ آب خانگی کوچک پنتاکس ساخت ایتالیا
عضویت ویژه عضو تایید شده
از 300000 تا 600000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  پمپ باد لودر مدل c6121 پمپ باد لودر پمپ باد لودر ارایه شده توسط چین لودر
عضویت ویژه عضو تایید شده
از 800000 تا 1200000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  پمپ هیدرولیک لودر مدل 3100 پمپ هیدرولیک لودر پمپ هیدرولیک لودر ارایه شده توسط چین لودر
عضویت ویژه عضو تایید شده
از 1000000 تا 1600000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  پمپ حرکت لودر پمپ حرکت لودر ارایه شده از چین لودر
عضویت ویژه عضو تایید شده
از 300000 تا 600000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  پمپ باد کاترپیلار مدل 3306 پمپ باد کاترپیلار ، پمپ باد کاترپیلار ارایه شده توسط چین لودر
عضویت ویژه عضو تایید شده
از 300000 تا 600000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  پمپ باد شانگهای پمپ باد شانگهای ارایه شده توسط چین لودر
عضویت ویژه عضو تایید شده
از 300000 تا 600000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  واترپمپ شانگهای مدل c6121 واترپمپ شانگهای ارایه شده از چین لودر
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  پکیج بوستر پمپ دور ثابت آبرسانی پنتاکس مدل HQ 114 ، با الکتروپمپهای پنتاکس ایتالیا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  پکیج بوستر پمپ دور ثابت آتش نشانی مدل HQ105 ، پکیج بوستر پمپ دو خط جهت آتش نشانی دور ثابت فول کنترل تمام اتوماتیک با الکتروپمپهای پنتاکس ایتالیا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  جدیدترین پکیج بوستر پمپ آبرسانی عمودی دور متغیر گراندفوس مدل HQ110 پکیج بوستر پمپ دو خط جهت آب رسانی دور متغیر فول کنترل تمام اتوماتیک پروژه کلینیک بهار
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  پکیج بوستر پمپ سه خط دور ثابت پمپیران بر اساس به روز ترین استانداردها NFPA طراحی و ساخته شده در کارخانه این شرکت
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  جدیدترین پکیج بوستر پمپ آبرسانی عمودی دور متغیر گراندفوس مدل HQ108 ، پکیج بوستر پمپ چهار خط جهت آب رسانی دور متغیر فول کنترل تمام اتوماتیک
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  پکیج بوستر پمپ آبرسانی پمپیران مدل HQ107 ، پکیج بوستر پمپ سه خط جهت آبرسانی دور ثابت تمام اتوماتیک پمپیران تیپ WKL
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  پکیج بوستر پمپ دور ثابت آتش نشانی مدل HQ105 ، پکیج بوستر پمپ دو خط جهت آتش نشانی دور ثابت فول کنترل تمام اتوماتیک با الکتروپمپهای پنتاکس ایتالیا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  پکیج بوستر پمپ دو خط جهت آبرسانی دور متغیر فول کنترل تمام اتوماتیک با الکتروپمپهای پنتاکس ایتالیا
در حال ارسال اطلاعات...