سایر مواد شیمیایی آلی

46محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 گرم
توضیحات مهم:  ال- پرولین L-Proline مدل 107434 L-Proline L-Proline for biochemistry. CAS 147-85-3, pH 5 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  1-Bromooctane for synthesis. CAS 111-83-1, chemical formula CH₃(CH₂)₇Br Synonyms: Octyl bromide
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 گرم
توضیحات مهم:  2-هیدروکسی-5-نیترو بنزآلدهید کد 820904 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde for synthesis. CAS 97-51-8, chemical formula 2-(OH)-5-(NO₂)C₆H₃CHO.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  دی اتیلن تری آمین کد مرک:803274 Diethylenetriamine Synonyms: 2,2'-Iminobis (ethylamine), Bis(2-aminoethyl)amine, 2,2'-Diaminodiethylamine Chemical Formula: (H₂NCH₂CH₂)₂NH CAS #: 111-40-0
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  n-Octane 114.23 g/mol Chemical Formula: CH₃(CH₂)₆CH₃
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  1و2-دی کلرو بنزن 803238 803238 Molar Mass: 147 g/mol Chemical Formula: 1,2-(Cl)₂C₆H₄ محصول اصل مرک آلمان
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  تری بوتیل استیل سیترات Molar Mass: 402.49 g/mol CAS #: 77-90-7 کد محصول=814437 محصول اصل مرک آلمان
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  1-برومو پروپان 99 درصد Molar Mass: 122.99 g/mol Chemical Formula: CH₃CH₂CH₂Br محصول شرکت مرک آلمان کد محصول:801667 درصد خلوص= 99%
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  4-فلورو بنزآلدهید Chemical Formula: 4-(F)C₆H₄CHO Molar Mass: 124.11 g/mol
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  دی متیل کربنات Dimethyl carbonate Chemical Formula: (CH₃O)₂CO Molar Mass: 90.08 g/mol
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  متیل استات مرک آلمانی مدل 809711 Molar Mass: 74.08 g/mol Chemical Formula: CH₃COOCH₃
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 گرم
توضیحات مهم:  2-Thenoyltrifluoroacetone Molecular Weight: 222.18 Empirical Formula (Hill Notation): C8H5F3O2S
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  1,3-Butanediol Molar Mass: 90.12 g/mol Chemical Formula: CH₃CH(OH)CH₂CH₂OH
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 300 کیلوگرم
توضیحات مهم:  تری کلرو اتیلن TCE t تری کلرو اتیلن TCE / خرید - فروش بهترین قیمت وارداتی توزیع عمده
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 گرم
توضیحات مهم:  4-آمینو-1و3-دی متیل اوراسیل محصولی از کمپانی مرک که در پکیج 250 گرمی توسط شرکت مینا تجهیز آریا به فروش می رسد. Molar Mass: 155.15 g/mol Hill Formula: C₆H₉N₃O₂
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  3-برومو آنیلین مرک 1-Amino-3-bromobenzene ، 3-برومو آنیلین Molar Mass: 172.02 g/mol Chemical Formula: 3-(Br)C₆H₄NH₂
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  2-فلوئورو آنیلین مرک 2-Fluoroaniline ، 2-Fluoroaniline Mass: 111.11 g/mol Chemical Formula: 2-(F)C₆H₄NH₂
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  6-آمینو کوئینولین سیگما 275581 ، 6-آمینو کوئینولین ماده ای است که توسط کمپانی سیگما ساخته می شود و در بسته های 100 سی سی توسط شرکت مینا تجهیز آریا ارائه می گردد. Formula: C9H8N2
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  آتروپین پودری شرکت سیگما A0132 ، آتروپین سیگما A0132 مایعی است که توسط کمپانی سیگما ساخته می شود و در بسته های 5 گرمی توسط شرکت مینا تجهیز آریا ارائه می گردد. Formula: C17H23NO3
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  آمونیوم هگزا-فلوئوروفسفات اکروس آمونیوم هگزا فلوئوروفسفات شرکت اکروس با کد 202320250 در بسته های 25 گرمی توسط شرکت مینا تجهیزآریا ارائه می شود.
در حال ارسال اطلاعات...