کنسرو سبزیجات

5محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
5900 تومان
حداقل میزان سفارش : 6 عدد
توضیحات مهم:  سبزی کوکو سرخ شده 400 گرمی پاکتی وکیوم کامچین ارائه شده توسط شرکت کامچین
عضویت ویژه عضو تایید شده
5900 تومان
حداقل میزان سفارش : 6 عدد
توضیحات مهم:  کرفس سرخ شده 400 گرمی پاکتی وکیوم کامچین ارائه شده توسط شرکت کامچین
عضویت ویژه عضو تایید شده
24000 تومان
حداقل میزان سفارش : 2 عدد
توضیحات مهم:  کنسرو کرفس سرخ شده 4 کیلوگرمی کامچین ارائه شده توسط شرکت کامچین
عضویت ویژه عضو تایید شده
5900 تومان
حداقل میزان سفارش : 6 عدد
توضیحات مهم:  سبزی قرمه سرخ شده 400 گرمی پاکتی وکیوم کامچین ، ارائه شده توسط شرکت کامچین
عضویت ویژه عضو تایید شده
24000 تومان
حداقل میزان سفارش : 2 عدد
توضیحات مهم:  کنسرو سبزی قرمه سرخ شده 4 کیلویی کامچین ، ارائه شده توسط شرکت کامچین
در حال ارسال اطلاعات...