کابل صوتی و تصویری

14محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  بهترین رابط hdmi بازار با کیفیت بالا بدون افت تصویر تا متراژ 30 متر
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  بهترین رابط hdmi بازار با کیفیت بالا بدون افت تصویر تا متراژ 30 متر
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  بهترین رابط hdmi بازار با کیفیت بالا بدون افت تصویر تا متراژ 30 متر
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  بهترین رابط hdmi بازار با کیفیت بالا بدون افت تصویر تا متراژ 30 متر
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  بهترین رابط hdmi بازار با کیفیت بالا بدون افت تصویر تا متراژ 30 متر
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  بهترین رابط hdmi بازار با کیفیت بالا بدون افت تصویر تا متراژ 30 متر
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  رابط VGA با برند سو می تو مو با کیفیت ترین کابل موجود در بازار می باشد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  رابط VGA با برند سو می تو مو با کیفیت ترین کابل موجود در بازار می باشد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  رابط VGA با برند سو می تو مو با کیفیت ترین کابل موجود در بازار می باشد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  رابط VGA با برند سو می تو مو با کیفیت ترین کابل موجود در بازار می باشد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  رابط VGA با برند سو می تو مو با کیفیت ترین کابل موجود در بازار می باشد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  رابط VGA با برند سو می تو مو با کیفیت ترین کابل موجود در بازار می باشد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  HDMI اولین و تنها رابط تجاری برای انتقال غیر فشرده همزمان تصویر و صدا به صورت دیجیتال است . در متراژ 1.5 و 5 متری
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 5000 متر
توضیحات مهم:  کابل آنتن (کواکسیال) سایز 4/5c-2v ولتا شیلد و مغزی تمام مسی
در حال ارسال اطلاعات...