ماشین آلات تراشکاری

10محصول
   
امنیت خرید :
14900 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  الماسه تراشکاری DNMG150604-EM/YBG202 الماسه تراشکاری قابل انتخاب در گریدهای مختلف، برای کار روی آلیاژهای متفاوت
12900 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  الماسه تراشکاری TNMG220404-EF/YBG202 الماسه تراشکاری قابل انتخاب در گریدهای مختلف، برای کار روی آلیاژهای متفاوت
7900 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  الماسه میلینگ SPKN1203EDSKR/YBC301 الماسه تراشکاری قابل انتخاب در گریدهای مختلف، برای کار روی آلیاژهای متفاوت
9500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  الماسه میلینگ TPKN2204PDSKR/YBC301 الماسه تراشکاری قابل انتخاب در گریدهای مختلف، برای کار روی آلیاژهای متفاوت
9500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  الماسه تراشکاریCCMT09T308-HM/YBC351 الماسه تراشکاری قابل انتخاب در گریدهای مختلف، برای کار روی آلیاژهای متفاوت
9900 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  الماسه تراشکاری DCMT11T308-HM/YBC351 الماسه تراشکاری قابل انتخاب در گریدهای مختلف، برای کار روی آلیاژهای متفاوت
12900 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  الماسه تراشکاری VBMT160408-HM/YBC351 الماسه تراشکاری قابل انتخاب در گریدهای مختلف، برای کار روی آلیاژهای متفاوتVBMT160408-HM/YBC351
10900 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  الماسه تراشکاری CNMG120408-PM/YBC351 CNMG120408-PM/YBC351
11900 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  الماسه تراشکاری TNMG220408-PM/ YBC351 الماسه تراشکاری قابل انتخاب در گریدهای مختلف، برای کار روی آلیاژهای متفاوت
13900 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  الماسه تراشکاری DNMG150608-PM/YBC351 الماسه تراشکاری قابل انتخاب در گریدهای مختلف، برای کار روی آلیاژهای متفاوت
در حال ارسال اطلاعات...