یخ ساز

2محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : نامحدود
توضیحات مهم:  یخساز با مبرد آمونیاک بصورت قالبی و پودر
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : نامحدود
توضیحات مهم:  یخساز با مبرد فریون بصورت قالبی و پودر
در حال ارسال اطلاعات...