قطعات ابزار

4محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 5 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پکینگ گرافیتی سیم دار بروکمن آلمانی سایز 8 میل ، اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 5 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پکینگ گرافیتی سیم دار بروکمن آلمانی سایز 3 میل ، اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 5 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پکینگ گرافیتی سیم دار بروکمن آلمانی سایز 2 میل ، اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 5 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پکینگ گرافیتی سیم دار بروکمن آلمانی سایز 6 میل ، اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
در حال ارسال اطلاعات...