کره

17محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  کره 10 کیلویی مارگارین ماهان کره فله 10 کیلویی صنعتی و خوراکی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  کره گیاهی 250 گرمی فولیا برای مصارف آشپزخانه ای تهیه و توزیع می گردد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  کره گیاهی 15 گرمی فولیا برای مصرف در وعده غذایی صبحانه و مصرف رستوران ها تهیه و توزیع می گردد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  کره گیاهی 50 گرمی فولیا برای مصرف در عده های غذایی تهیه و توزیع می گردد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  کره گیاهی 100 گرمی فولیا برای مصرف در وعده های غذایی تهیه و توزیع می گردد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  کره حیوانی 50 گرمی فولیا برای مصرف در وعده های غذایی تهیه و توزیع می گردد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  کره حیوانی 250 گرمی فولیا برای مصارف اشپزخانه ای تهیه و توزیع می گردد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  کره حیوانی 100 گرمی فولیا برای مصرف در وعده های غذایی تهیه و توزیع می گردد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  کره حیوانی 15 گرمی فولیا برای مصرف در وعده صبحانه و پذیرایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  کره گیاهی ماندگار بسته بندی شده در اوزان 10و15و20و25و50و100و250 گرمی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  کره حیوانی ونک بسته بندی شده در اوزان 10و15و20و25و50و100 گرمی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  کره حیوانی 10گرمی فولیا برای مصرف رستوران ها و غذاخوری ها مورد استفاده قرار میگیرد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  کره گیاهی 10 گرمی فولیا سرشار اسیدهای چرب امگا3 و امگا 6 و حاوی چربیهای ترانس برای مصرف رستوران ها و غذاخوری ها تهیه و توزیع می گردد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  کره پگاه
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  کره 10 گرمی دامداران فرآورده های لبنی تین دامداران
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  کره 50 گرمی دامداران فرآورده های لبنی تین دامداران
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  کره 100 گرمی دامداران فرآورده های لبنی تین دامداران
در حال ارسال اطلاعات...