پروژه های الکترونیک

2محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  مهندسی معکوس و طراحی برد های الکترونیکی ، ارائه شده توسط شرکت پایش قدرت فیدار Payesh Ghodrat Fidar
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  مهندسی معکوس طراحی سیستم های الکترونیکی ، ارائه شده توسط شرکت پایش قدرت فیدار Payesh Ghodrat Fidar
در حال ارسال اطلاعات...