سطل زباله پلاستیکی، پدالی بیمارستانی SP-14

دسته بندی محصول:  سطل زباله (سطل آشغال)

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
از سطل زباله بیمارستانیِ ارائه شده توسط ایمن ترافیک که از بدنه ای بسیار محکم برخوردار بوده مزیت سطل های زباله عدم برخورد دست با درب سطل میباشد که از انتقال آلودگی جلوگیری مینماید


محصولات مشابه

حداقل سفارش  6 قطعه
78000
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 قطعه
210000
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
آذرپاش پیشرو
حداقل سفارش  12 قطعه
33500
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 قطعه
12000
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
90000
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  6 قطعه
65000
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  12 قطعه
65000
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 قطعه
300000
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
15000
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
12000
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 قطعه
32700
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 قطعه
30000
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
300000
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 قطعه
85000
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
20000
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 قطعه
52000
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  2 قطعه
62000
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  4 قطعه
170000
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 قطعه
25000
فروشگاه خندان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...