کمد دوار بشقابی

دسته بندی محصول:  فایل و کمد بایگانی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
کمد دوار بشقابی در 5 طبقه به صورت گردشی به همراه درب وقفل مربوطه جهت بایگانی مدارک محدود در واحد کوچکتر بسیار مفید میباشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
11000000
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1
13130000
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1
2400000
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1
3000000
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1
8200000
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1
990000
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1
2200000
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1
190000
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1
700000
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1
2800000
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1
8200000
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1
850000
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1
550000
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1
1950000
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1
10500000
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
شایان صنعت
حداقل سفارش  1
1800000
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1
1900000
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1
720000
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1
750000
صنایع فلزی وحدت


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...