کنسانتره آلبالو با کیفیت صادراتی

دسته بندی محصول:  سایر غذاها و نوشیدنی ها

قیمت:   10,000 - 14,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
تولید، فروش و صادرات کنسانتره آلبالوی غیراسپتیک با بریکس بالا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
6000
مدریک شاپ
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  265 کیلوگرم
3,200 - 3,500 تومان
حداقل سفارش  265 کیلوگرم
8,500 - 9,000 تومان
حداقل سفارش  220 کیلوگرم
3,000 - 3,500 تومان
حداقل سفارش  265 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  230 کیلوگرم
1,700 - 1,900 تومان
حداقل سفارش  265 کیلوگرم
4,000 - 9,000 تومان
حداقل سفارش  230 کیلوگرم
3,000 - 4,200 تومان


در حال ارسال اطلاعات...