پودر کلر(هیدروکلرید کلسیم)

(CHLORINE(CHLORE

دسته بندی محصول:  مواد شوینده و پاک کننده

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پودر کلر در هر مقداری برای تمامی مشتریان در شرکت اکسین شیمی با قیمت بسیار مناسب عرضه میگردد شرکت اکسین شیمی پودر کلر را در کیسه های 25 کیلویی عرضه میگردد کاربرد این محصول در گند زدایی استخر هااست

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
164776
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50000
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
9400
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
15000
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
60000
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50000
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
25000
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40000
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
5000
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
163308
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
توسعه و تجارت پیشرو اندیش درستکار
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
254200
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
5000
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
30000
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
14200
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
15000
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
15500
علمی سازان پاسارگاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
14000
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4500
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1000
یکتا مدار ساز


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...