هولوگرام تری دی پخش تصویر در فضا

دسته بندی محصول:  نورپردازی، تصویربرداری و صدابرداری حرفه ای

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
هولوگرام تری دی پخش تصویر در فضا ، هولوگرافیک تکنولوژی بخش تصویر مجازی ( انیمیشن و واقعی ) فراتر از بعد زمان و مکان است . ارائه شده توسط شرکت کوشش کار نوین


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
صمیم تکنولوژی
حداقل سفارش  5 دستگاه
تماس جهت قیمت
نورپردازی رادان
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
صمیم تکنولوژی
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
صمیم تکنولوژی
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
صمیم تکنولوژی
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
صمیم تکنولوژی
حداقل سفارش  100 دستگاه
تماس جهت قیمت
نورپردازی رادان
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
صمیم تکنولوژی
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
صمیم تکنولوژی
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
صمیم تکنولوژی
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
صمیم تکنولوژی
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
صمیم تکنولوژی
حداقل سفارش  5 دستگاه
تماس جهت قیمت
نورپردازی رادان
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
صمیم تکنولوژی
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
صمیم تکنولوژی
حداقل سفارش  3 دستگاه
تماس جهت قیمت
نورپردازی رادان
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
تدبیرگران صدای پارسیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
صمیم تکنولوژی
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
صمیم تکنولوژی
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
صمیم تکنولوژی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  12 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...