اگزاست فن آشپزخانه های صنعتی

Industrial kitchen exhaust fan

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات تهویه هوا

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
اگزاست فن آشپزخانه های صنعتی ، وظیفه تهویه فضای آشپزخانه ، خروج گازهای حاصل از احتراق و ورود هوای تازه را بر عهده دارند .


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
گروه صنعتی برسا
حداقل سفارش  1
16500
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
گروه صنعتی برسا
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
گروه صنعتی برسا
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
گروه صنعتی برسا
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
گروه صنعتی برسا
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
گروه صنعتی برسا
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
گروه صنعتی برسا
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
گروه صنعتی برسا
حداقل سفارش  1
7250
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
21000
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
12000
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
گروه صنعتی برسا
حداقل سفارش  1
8650
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
گروه صنعتی برسا
حداقل سفارش  1
9950
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
گروه صنعتی برسا
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
گروه صنعتی برسا
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
گروه صنعتی برسا
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
گروه صنعتی برسا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...