ماتریکس سوئیچ ۴ در ۴ اچ دی ام آی سه بعدی فرانت / Faranet HDMI 4×4 Matrix Switch 3D Support

دسته بندی محصول:  سایر محصولات مرتبط با کامپیوتر

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
ماتریکس سوئیچ ۴ در ۴ اچ دی ام آی سه بعدی و صدای 7.1 کانال فرانت Faranet HDMI 4×4 Matrix Switch 3D Support 4Kx2K EDID/7.1CH

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
981000
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
14170000
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
272500
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
1090000
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
13080
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
2616000
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
مجموعه مشاوره ، طراحی ، چاپ و تبلیغات دنیای نو
حداقل سفارش  1
381500
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
763000
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
163500
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
2725000
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
1090000
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
436000
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
490500
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
763000
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
163500
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
کارینو پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...