پوشش های ضد حریق PT2910IT

Wood Fire Retardant PT2910IT

دسته بندی محصول:  سایر مواد ضد آتش

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
پوشش ضد حریق چوب با کاتالیست (سیلر) PT2910ITکد کاتالیست CP015ITبر پایه پلی اورتانهر واحد 7.5 لیتر

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100 ليتر
80000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  100 ليتر
5000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  100 ليتر
5000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  100 ليتر
75000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
نگین طلایی یاران
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
نگین طلایی یاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...