بلبرینگ جرثقیل برقی سیم بکسلی دماگ DEMAG

DEMAG Wire rope Hoist bearing

دسته بندی محصول:  بلبرینگ های شیار عمیق

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
در داخل جرثقیل برقی سیم بکسلی دماگ از بلبرینگ هایی از نوع شیار عمیق در اتصال درام استفاده شده است. وجود این بلبرینگ در اتصال درام جرثقیل برقی سبب افزایش مقاومت در برابر بار و حرکت روانتر سیم بکسل


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
541130
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
4760660
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
229921
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
4634227
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
1
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
138510
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
851180
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
7231364
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
4301766
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
161581
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
1393600
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
1151063
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
557440
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
1306988
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
160680
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
510000
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
160589
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
2795008
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
4087720
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
4100000
رول پخش برادران آل نبی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  10
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  10
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...