پرمترین بهداشتی - 25 درصد امولسیون

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی خانگی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار

محاسبه زمان و هزینه حمل
شهر خود را انتخاب کنید
زمان تحویل:   -
هزینه حمل:   -
پرمترین بهداشتی - 25 درصد امولسیون پرمترین بهداشتی حشره کشی تماسی و گوارشی با خاصیت دورکنندگی بالا می باشد. این سم قابل حل در آب بوده و بوسیله دستگاه سم پاش سمپاشی میگردد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 ليتر
7300
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
127000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
9000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
300000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
37000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  2 ليتر
6800
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
12000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
7000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
8500
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
69000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
194000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
11500
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
90000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
19700
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
19500
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
7500
صنایع شیمیایی سم سازان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
90,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
8,500 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
11,500 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
19,700 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
11,500 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
12,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
25,800 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...