پرمترین بهداشتی - 25 درصد امولسیون

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی خانگی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار

محاسبه زمان و هزینه حمل
شهر خود را انتخاب کنید
زمان تحویل:   -
هزینه حمل:   -
پرمترین بهداشتی - 25 درصد امولسیون پرمترین بهداشتی حشره کشی تماسی و گوارشی با خاصیت دورکنندگی بالا می باشد. این سم قابل حل در آب بوده و بوسیله دستگاه سم پاش سمپاشی میگردد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 ليتر
192000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
37000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
9850
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
5000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
8500
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
16000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
8500
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
6500
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
15500
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
74400
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
11800
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
6800
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
8500
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
112500
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
8500
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
59500
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  2 ليتر
5000
صنایع شیمیایی سم سازان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
984,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
780,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
192,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
504,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
30,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
74,400 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
16,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
588,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
8,500 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
8,500 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
6,500 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...