خرد کن (اسلایسر) هالد – Hallde RG350

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات هتل و رستوران

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
خرد کن هالد توانایی آماده سازی تا ۳۰۰۰ قطعه در روز و ۳۰ کیلوگرم در دقیقه را دارد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
22000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
5500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
7800000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
3500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
2500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
3500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
22000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
6500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
8500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
3000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
16000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
4500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
4500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
850000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
850000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
8500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
5500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
9500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
18000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
5500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...