محصولات فیزیوتراپی و درمان درد شرکت نوآوری پزشکی آرتیمان

دسته بندی محصول:  تجهیزات فیزیوتراپی و توان بخشی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرکت نوآوری پزشکی آرتیمان ارائه کننده محصولات فیزیوتراپی و درمان درد و زخم توسط لیزر های پرتوان و کم توان فیزیوتراپی و مگنت تراپی با نمایندگی های انحصاری از برترین برندهای اروپایی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
114000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
244000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
645000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
206000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
ساریا مهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
348000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
ساریا مهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
869000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
310000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
7000000
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 دستگاه
6500000
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
ساریا مهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
480000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
479000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
276000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
342000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
11000000
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 دستگاه
7500000
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
ساریا مهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
375000
هما ویژن طب


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...