ریز دانه های شیشه ای رنگ (گلاسبید)

دسته بندی محصول:  شبرنگ و مواد بازتابنده

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
گلاسبید یا ریزدانه های شیشه ای رهنما موجب انعکاس نور خودرو به چشم راننده شده و خطوط خط کشی در هنگام شب بهتر دیده می شوند

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
بورس ایمنی و آتشنشانی افشار
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
بورس ایمنی و آتشنشانی افشار
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
بورس ایمنی و آتشنشانی افشار


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  250 کیلوگرم
6,500 - 7,500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  300 کیلوگرم
2,000 - 5,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
10,500 - 14,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  3000 کیلوگرم
14,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
20,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...