الکتروپمپ سیرکولاتور دور متغیر کالپدا ایتالیا مدل NR EI 50/160 A/B

Calpeda Circulation Pump Model NR EI 50/160 A/B

دسته بندی محصول:  پمپ

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     چک
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پمپ های سیرکولاتور 2900 دور خطی دور متغیر کالپدا ساخت ایتالیا سری NR مناسب برای سیستم های سرمایش، گرمایش و کاربری های سیرکولاتوری صنعتی.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
تصفیه هوشمند آویسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
تصفیه هوشمند آویسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
تصفیه هوشمند آویسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
تصفیه هوشمند آویسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
تصفیه هوشمند آویسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
تصفیه هوشمند آویسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
تصفیه هوشمند آویسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
تصفیه هوشمند آویسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
تصفیه هوشمند آویسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
تصفیه هوشمند آویسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
تصفیه هوشمند آویسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
تصفیه هوشمند آویسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
تصفیه هوشمند آویسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
تصفیه هوشمند آویسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
تصفیه هوشمند آویسا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
38,685,800 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
36,573,400 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
127,132,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
67,756,500 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
65,407,500 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
29,679,300 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
106,363,200 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
55,044,900 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
121,800,800 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
121,800,800 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
89,127,300 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
55,044,900 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
39,718,400 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
12,589,200 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
18,083,600 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
38,685,800 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,668,600 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
17,341,100 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
111,694,400 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
26,799,700 تومان


در حال ارسال اطلاعات...