فولاد اتومات 6 گوش از سایز 3 تا 70

Automatic steel sizes 70

دسته بندی محصول:  میلگرد فولادی (میله گرد فولادی)

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
فولاد اتومات 6 گوش از سایز 3 تا 70 محصولی از شرکت تجارت گستر توکلی


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
9000
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
6990
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
9000
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
6990
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
7030
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
6890
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
6500
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
6780
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
9000
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
6860
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
6990
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
6550
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
9000
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
6900
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
6760
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
9000
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
6480
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
6660
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
6830
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
6550
فولاد اکسین اتحاد


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
40,000 تومان
حداقل سفارش  1
0 تومان
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
0 تومان
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
4,000 تومان
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...