آزمون رشته ای برای ویبریو ( String Test ) بهارافشان

String Test for Vibrio

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   95000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
آزمون رشته ای برای ویبریو ( String Test ) بهارافشان بهترین کیفیت - کمترین قیمت

محصولات مشابه

حداقل سفارش  5
350000
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
39900000
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1
1000
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1
1000
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1000
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1000
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1000
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1000
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1000
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1000
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
6300000
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
1000
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1000
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1
1000
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1000
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1000
پارس طب نوین بین الملل


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
272,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
272,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
508,500 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
651,500 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,509,500 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
874,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
651,500 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,143,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
12,170 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
28,200 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
33,280 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
15,150 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
295,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
24,070 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
96,350 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
508,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
11,910 - 1,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...