زینکا (گالوانیزه سرد) دلفین zinca

دسته بندی محصول:  مواد عایق

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
زینکا (گالوانیزه سرد) یک پوشش تک جزئی که حاوی 96درصد گرد روی با خلوص نزدیک به 100 درصد در فیلم خشک است که این عامل باعث ایجاد حفاظت کاتدیک بر روی سطوح میگردد .


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
آرکا قدرت پارسیان
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
آرکا قدرت پارسیان
حداقل سفارش  10 ليتر
4000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  4 ليتر
تماس جهت قیمت
رنگ دلفین
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
رنگ دلفین
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
رنگ دلفین
حداقل سفارش  4 ليتر
تماس جهت قیمت
رنگ دلفین
حداقل سفارش  4 ليتر
تماس جهت قیمت
رنگ دلفین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  4 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  4 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  4 ليتر
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...