دستگاه سس زن fabristeel سری m

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات هتل و رستوران

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
مرینیتور یا سس زن برای آماده سازی سوخاری.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
12000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
5500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
5500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
8500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
4500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
8500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
22000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
6500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
18000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
7800000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
16000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
2500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
6000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
22000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
6700000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
6500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
2500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
850000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
9500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
18000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...