زعفران نگین 1 مثقالی

negin saffron 4/604g

دسته بندی محصول:  چاشنی و گیاهان معطر

قیمت:   75000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
زعفران نگین 1 مثقالیتولید شده در مزرعه امیرزادهخراسان جنوبی


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
گوهر ناب سارا
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
نم فل
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
گوهر ناب سارا
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
نم فل
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
نم فل
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
گوهر ناب سارا
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
گوهر ناب سارا
حداقل سفارش  1 بسته
9500
نم فل
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
نیک تجارت بزرگمهر قهستان ( زعفرانت )
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
نم فل
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
نیک تجارت بزرگمهر قهستان ( زعفرانت )
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
ممتاز کوثر نجف آباد
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
نم فل
حداقل سفارش  1 بسته
294000
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 بسته
27000
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 بسته
173000
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 بسته
63000
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 بسته
58000
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 بسته
38000
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 بسته
246000
مزرعه امیرزاده


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1000 بسته
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 بسته
27,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
14,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
58,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
63,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
86,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
20,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
69,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
16,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
12,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
51,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
294,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
57,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
85,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
88,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...