آب بندی، ایزولاسیون و زهکشی تونل و سازه های زیر زمینی و بام سبز

Sealing, insulation and drainage of tunnels and underground structures and green roofs

دسته بندی محصول:  آب بند

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
ایزولاسیون تونل های مترو، ایزولاسیون بام جهت احداث روف گاردن ( بام سبز)، ایزولاسیون چاله های آسانسور و کلیه ی سازه هایی که با نشت آب مواجه هستند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  20 رول
تماس جهت قیمت
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  10 رول
تماس جهت قیمت
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 رول
تماس جهت قیمت
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 رول
تماس جهت قیمت
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  10 رول
تماس جهت قیمت
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 رول
تماس جهت قیمت
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  5 رول
تماس جهت قیمت
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1 رول
0
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  5 رول
تماس جهت قیمت
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  5 رول
تماس جهت قیمت
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 رول
تماس جهت قیمت
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 رول
4,500 تومان
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  10 رول
49,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...