کادر چهار ماژول عرض 65 میلیمتر لگراند

دسته بندی محصول:  رک شبکه

قیمت:   5500 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
موجود
کادر 4 ماژول برای ترانک 50*80 لگراند. قابلیت نصب 4 ماژول باریک یا 2 ماژول پهن.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
کارا ارتباطات هوشمند آسیا
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
تجارت گستر پدیده پیشتاز
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
کلینیک تخصصی فیبر نوری
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
تجارت گستر پدیده پیشتاز
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
تجارت گستر پدیده پیشتاز
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
تجارت گستر پدیده پیشتاز
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
تجارت گستر پدیده پیشتاز
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
تجارت گستر پدیده پیشتاز
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
تجارت گستر پدیده پیشتاز
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
تجارت گستر پدیده پیشتاز
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
تجارت گستر پدیده پیشتاز
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
تجارت گستر پدیده پیشتاز
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
تجارت گستر پدیده پیشتاز
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
تجارت گستر پدیده پیشتاز
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
تجارت گستر پدیده پیشتاز
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
تجارت گستر پدیده پیشتاز
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
تجارت گستر پدیده پیشتاز
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
تجارت گستر پدیده پیشتاز
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
تجارت گستر پدیده پیشتاز
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
کارا ارتباطات هوشمند آسیا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
6,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,700 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
20,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,200 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,550,300 تومان
حداقل سفارش  10 قطعه
13,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
7,000 تومان
حداقل سفارش  10 قطعه
12,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,200 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,696,500 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,950 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,800 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
5,300 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,200 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
3,500 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
8,300 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
25,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,100 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
8,300 تومان


در حال ارسال اطلاعات...