نخ نسوز نمره 6 جهت درزبندی فلنج های کانال

Refractory yarn score 6

دسته بندی محصول:  مواد ساختمانی چند کاره

قیمت:   75000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
نخ نسوز نمره 6 برای درزبندی فلنج های کانال


محصولات مشابه

حداقل سفارش  25 کیلوگرم
1600
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
30000
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
جام تهران
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
1111
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
60000
فناوری های نوین
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
پیام دشت پارس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
بازرگانی عظیمی
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
25000
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
لوله سازی فایبر سیمنت اسرم
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
25000
فناوری های نوین
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
1500
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
بازرگانی آتا صنعت سانا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
25,300 تومان
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
69,500 تومان
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
31,000 تومان
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
22,500 تومان
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
87,000 تومان
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
104,000 تومان
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
39,000 تومان
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
48,300 تومان
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
19,600 تومان
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
24,200 تومان
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
130,000 تومان
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
80,500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
35,000 تومان
حداقل سفارش  14 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
200,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
75,000 تومان
حداقل سفارش  14 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
32,000 تومان
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
60,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
39,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...