اسید ترفتالدهید مرک آلمان 821075 Terephthalaldehydic acid

دسته بندی محصول:  پلیمر

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
821075 Terephthalaldehydic acid for synthesis

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
یگانه پلیمر
حداقل سفارش  20 گرم
25000
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  20 گرم
25000
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
صنایع لاستیک سازی اطلس
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
نیرومند پلیمر پارس
حداقل سفارش  20 گرم
15000
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
کیمیاران
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
نیرومند پلیمر پارس
حداقل سفارش  1 گرم
30000
فناوری های نوین
حداقل سفارش  25 گرم
تماس جهت قیمت
الساپا
حداقل سفارش  20 گرم
25000
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  20 گرم
2709630
کیمیاگران بهزیست
حداقل سفارش  1 گرم
1
الساپا
حداقل سفارش  25 گرم
45000
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
صنایع لاستیک سازی اطلس
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
کیمیاران
حداقل سفارش  25 گرم
50000
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
گونش شیمی صنعت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
فن آوران شیمی سپاهان
حداقل سفارش  1000 گرم
تماس جهت قیمت
کیمیاگران سیالات حفاری


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  500 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  500 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  500 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  500 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  100 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...