کوره کالیبراسیون خشک Pulsar 600c

دسته بندی محصول:  ابزار اندازه گیری دما و حرارت

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
کوره کالیبراسیون خشک Pulsar 600c ،کوره کالیبراسیون خشک GIUSSANI جهت کالیبراسیون انواع ترموگوپل، RTD و انواع دماسنج مورد استفاده قرار می گیرد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
450000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
576000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
650000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
300000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
1940000
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1000
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 دستگاه
1100000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
550000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
983000
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1000
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 دستگاه
360000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
110000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 دستگاه
480000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 دستگاه
310000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
4500000
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
306000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 دستگاه
500000
اتوماسیون جنوب


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...