پاکت با لایه های ترکیبی متالایز

دسته بندی محصول:  سایر خدمات چاپ

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
پاکت دهانه دار(جهت بسته بندی مصالح ساختمانی) پاکت یکسره(جهت بسته بندی پودرمیکرونیزه شیمیایی) پاکت با لایه های ترکیبی(جهت بسته بندی خوراک دام ) تمامی کاغذها ازجنس تحریرویا کرافت 100و 120گرم میباشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
10000
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  20 قطعه
15000
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 قطعه
100000
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 قطعه
100000
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 قطعه
100000
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 قطعه
100000
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 قطعه
100000
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 قطعه
100000
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  20 قطعه
15000
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 قطعه
10000
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 قطعه
1000
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  10 قطعه
2000
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 قطعه
100000
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  20 قطعه
15000
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 قطعه
100000
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 قطعه
10000
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 قطعه
15000
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 قطعه
100000
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  20 قطعه
10000
ایرانیان پرچم پارس
حداقل سفارش  1 قطعه
15000
جهان پرچم نشان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1000 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...