گردگیر لاستیکی (bellows)ضد سایش

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
گردگیر لاستیکی (bellows)ضد سایش متریال NBR ضد روغن وحرارت متریال NR معمولی متریال SILICONE ضد حرارت ضد روغن بهداشتی پزشکی مواد غذایی متریال EPDM ضد اسید ومقاوم در برابر آب شور دریا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  20 عدد
70500
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
300000
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
50000
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
59500
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
22000
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
15300
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
11000
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
250000
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
95000
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
4800
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
تماس جهت قیمت
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
8400
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
200000
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
11600
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50 عدد
5000
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  4000 عدد
تماس جهت قیمت
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1000 عدد
تماس جهت قیمت
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
تماس جهت قیمت
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  3500 عدد
525
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  700 عدد
1275
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...