شرکت خاک آزما نگین (کانیکو)  

آزمایشگاه خاک شناسی و مکانیک خاک

اطلاعات تماس

وب سایت
تلفن
021-2261995, 021-2266361, 021-66564176, 0151-3252160, 021-66575000
فکس
021-36251829
تلفکس
021-2251829 (102)
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-آدرس : ورامین ، خیابان مصطفی خمینی ، جنب فضای سبز ، پلاک دفتر مرکزی : تهران ، نرسیده میدان توحید ، خیابان فرصت شیرازی، پلاک 170 ، طبقه 5 ، واحد 81- کدپستی 3371784861

مشخصات

ماهیت
شرکت
در حال ارسال اطلاعات...