113837 - لاستیک سنگین

تعداد سفارش : 200 حلقه
زمان باقی مانده : -15 ساعت
تاریخ تایید : 1398/01/22
حجم خرید سالانه :
نوع تحویل محصول : در محل خریدار
مبلغ مورد نظر برای قیمت واحد : 0.00   تومان
نوع پرداخت : نقدی
پیوست ها:
توضیحات درخواست : 200 حلقه لاستیک سنگین مورد نیاز است، برند خاصی مدنظر نیست.
یا درخواست های مشابه را مشاهده نمایید.
plaese wait

سوالات و جواب ها

اگر در مورد درخواست فوق سوالی دارید آن را بنویسید تا پس از پاسخ توسط خریدار، جواب شما نمایش داده شود.

در حال ارسال اطلاعات...