112700 - سدیم کربنات سبک

تعداد سفارش : 24 تن
زمان باقی مانده : -10 ساعت
تاریخ تایید : 1396/05/17
حجم خرید سالانه :
نوع تحویل محصول :
مبلغ مورد نظر برای قیمت واحد : 1000.00   تومان
نوع پرداخت : چکی
پیوست ها:
توضیحات درخواست :
یا درخواست های مشابه را مشاهده نمایید.
plaese wait

سوالات و جواب ها

اگر در مورد درخواست فوق سوالی دارید آن را بنویسید تا پس از پاسخ توسط خریدار، جواب شما نمایش داده شود.

در حال ارسال اطلاعات...