سوئیچ شبکه cisco مدل SLM224PT

"24 Port 10/100 Mbps W/2 Port Gigabit & 2 Combo, SFPs POE Smart Switch POE on 12 Ports Compatible to IEEE 802.3af, QOS Using 802.1P, VLAN,802.1 X"
دسته بندی : سوئیچ شبکه
حداقل سفارش : -
نحوه تحویل :

فروشنده : دانش گستر اطلاعات نگار آریا (دانا)

عضو تایید شده : بلی عضو تایید شده
سابقه عضویت ویژه : 6 سال عضویت ویژه
محل تولید : چين
سرعت انتقال : 10/100/1000Mbps
تعداد پورت : 24
حالت ارتباطات : فول داپلکس و هاف داپلکس

اطلاعات خرید سوئیچ شبکه cisco مدل SLM224PT

Quick Start Guide

Cisco Small Business

SLM2048, SLM2024, SLM248G, SLM248P, SLM224G,

SLM224P Smart Switch

Package Contents

Smart Switch

Power Cord

Rubber feet

Quick Start Guide

Mounting Hardware

Product CD-ROM

Cisco Small Business SLM Series Smart Switch Installation Guide 1

Welcome

Thank you for choosing the Cisco Small Business Series Smart Gigabit

Switch. The Smart Switches offer the following interfaces:

The SLM2024 and SLM2048 offer twenty four (24) or forty eight (48)

gigabit copper ports, with two (2) shared copper or optical (SFP) uplink

interfaces for connecting the switch to the core network.

The SLM224G, SLM224P, SLM248G, and SLM248P offer twenty four

(24) or forty eight (48) 10/100 copper ports, with two (2) shared gigabit

copper or optical (SFP) uplink interfaces for connecting the switch to

the core network.

This guide describes how to physically install your Smart Switch, connect

network devices, and launch the Web-based configuration utility.

Getting to Know the Switch

SLM2024 and SLM2048

The following section describes the SLM2024 and SLM2048 switches.

The front panel of the SLM2048 is shown.

Front Panel

Gigabit (1-24 or 1-48) (Amber) Lights up to indicate a functional 1000

Mbps connection on the corresponding port (1 through 24 or 48) to an

attached device.

To establish a gigabit Ethernet connection by using a miniGBIC port, you

must install a MGBT1, MGBSX1, or MGBLH1 gigabit expansion module and

use Category 5e cabling or fiber optic cabling.

1

2 Cisco Small Business SLM Series Smart Switch Installation Guide

To establish a Fast Ethernet connection using a miniGBIC port, you will

need to install a MFEFX1 (100BASE-FX) or MFELX1 (100BASE-LX) 100SFP

transceiver and use fiber optic cabling.

NOTE On the SLM2024 and SLM2048, miniGBIC ports are shared with

standard ports. If a miniGBIC port is used, then the shared

standard port on the switch cannot be used. The following table

defines the shared port mapping of the SLM2024 and SLM2048

switch.

SLM248G, SLM248P, SLM224G, and SLM224P

The following section describes the SLM248G, SLM248P, SLM224G, and

SLM224P switches. The front panel of the SLM248P is shown.

Front Panel

PoE — (Amber) Blinks to indicate that power is being supplied to a device

attached to the corresponding port. PoE is available on:

SLM224P ports 1-6, and 13-18

SLM248P ports 1-12, and 25-36

100M (1-24 or 1-48) — (Amber) Appears on the “G” models of the switch

on each port, and lights up to indicate a functional 100 Mbps connection on

the corresponding port with an attached device. Appears on the “P”

models of the switch only on the non-PoE ports:

SLM224P ports 7-12, and 19-24

SLM248P ports 13-24, and 37-48

Gigabit (G1-G2) (Amber) Lights up to indicate a functional 1000 Mbps

connection on the corresponding port (G1-G2) with an attached device.

Switch Model miniGBIC Port Standard Port

SLM2024 miniGBIC 1 Port 12

SLM2024 miniGBIC 2 Port 24

SLM2048 miniGBIC 1 Port 24

SLM2048 miniGBIC 2 Port 48

Cisco Small Business SLM Series Smart Switch Installation Guide 3

G1-G2 — The switch is equipped with two autosensing gigabit Ethernet

network ports, which use RJ-45 connectors. The gigabit Ethernet ports

support network speeds of 10 Mbps, 100 Mbps, or 1000 Mbps. They can

operate in half- and full-duplex modes. Auto-sensing technology enables

each port to automatically detect the speed of the device connected to it

(10 Mbps, 100 Mbps, or 1000 Mbps), and adjust its speed and duplex

accordingly.

To establish a gigabit Ethernet connection using a miniGBIC port, you must

install a MGBT1, MGBSX1, or MGBLH1 gigabit expansion module and use

Category 5e cabling or fiber optic cabling. To establish a Fast Ethernet

connection using a miniGBIC port, you must install a MFEFX1 (100BASEFX)

or MFELX1 (100BASE-LX) 100SFP transceiver and use fiber optic

cabling.

NOTE On the SLM248G, SLM248P, SLM224G, and SLM224P switches,

miniGBIC ports are shared with standard ports. If a miniGBIC

port is used, the shared standard port on the switch cannot be

used. The following table defines the shared port mapping of the

switch.

LEDs and Ports Common to all Switch Models

System — (Green) Lights up to indicate that the switch is powered on.

Blinks while the switch is performing a system self-test.

LNK/ACT — (Green) Lights up to indicate a functional network link through

the corresponding port to an attached device. Blinks to indicate that the

switch is actively sending or receiving data through that port.

Reset — Press and hold the Reset Button for less than ten seconds to

reboot the switch. Press and hold the Reset Button for more than ten

seconds to reset the switch’s settings to the factory defaults.

Ethernet (1-24 or 1-48) The switch is equipped with 24 or 48 autosensing,

Ethernet ports, which use RJ-45 connectors. The Fast Ethernet

ports support network speeds of 10 Mbps or 100 Mbps. They can operate

Switch Model miniGBIC Port Standard Port

SLM248G/P miniGBIC 1 Port G1

SLM248G/P miniGBIC 2 Port G2

SLM224G/P miniGBIC 1 Port G1

SLM224G/P miniGBIC 2 Port G2

4 Cisco Small Business SLM Series Smart Switch Installation Guide

in half- and full- duplex modes. Auto-sensing technology enables each port

to automatically detect the speed of the device connected to it (10 Mbps

or 100 Mbps), and adjust its speed and duplex mode accordingly.

miniGBIC — (1-2) The miniGBIC (gigabit interface converter) port is a

connection point for a miniGBIC expansion module, so the switch can be

uplinked to another switch by using a fiber optical link. The miniGBIC port

provides a link to a high-speed network segment or individual workstation

at speeds of up to 1000 Mbps.

Back Panel

The power port is located on the back panel of the switch.

Installing the Switch

There are two ways to physically install the switch, either set the switch on

its four rubber feet for desktop placement or mount the switch in a rack.

Before you begin the installation, make sure that you have the following

equipment and services:

Tools for installing the hardware

Cables for WAN interfaces, desktop systems, and fiber connectivity

devices, or for connecting additional additional LAN interfaces

Computer with Microsoft Internet Explorer 6.0 or later, or Mozilla Firefox

version 3 or later for using web-based system management tools

Placement Tips

Make sure that the switch is accessible and that the cables can be

connected easily.

Keep cabling away from sources of electrical noise, power lines, and

fluorescent lighting fixtures.

Do not stack free-standing switches more than four units high.

2

Cisco Small Business SLM Series Smart Switch Installation Guide 5

• Ambient Temperature — To prevent the switch from overheating, do

not operate it in an area that exceeds an ambient temperature of 104°F

(40°C).

• Air Flow — Be sure that there is adequate air flow around the switch.

• Mechanical Loading — Be sure that the switch is level and stable to

avoid any hazardous conditions.

• Reliable earthing — Reliable earthing of rack-mounted equipment

should be maintained. Particular attention should be given to supply

connections other than direct connections to the branch circuit (e.g. use

of power strips).

Desktop Placement

To place the switch on a desktop, do the following:

Attach the rubber feet to the recessed areas on the bottom of the

switch.

Place the switch on a desktop near an AC power source.

Keep enough ventilation space for the switch and check the

environmental restrictions mentioned above.

Connect the switch to network devices according to the installation

instructions below in section 4, “Connecting the Equipment”.

Rack Mounting

You can mount the switch in any standard size, 19-inch (about 48 cm) wide

rack. The switch requires 1 rack unit (RU) of space, which is 1.75 inches

(44.45 mm) high.

CAUTION Do not overload the power outlet or circuit when installing

multiple devices in a rack.

STEP 1 Place the switch on a hard, flat surface with the front panel facing

you.

STEP 2 Attach a rack–mount bracket to one side of the switch with the

supplied screws and secure the bracket tightly.

STEP 3 Follow the same steps to attach the other bracket to the opposite

side.

STEP 4 After the brackets are attached to the switch, use suitable screws

to securely attach the brackets to any standard 19-inch rack.

6 Cisco Small Business SLM Series Smart Switch Installation Guide

STEP 5 Connect the switch to network devices according to the the

installation instructions in section 4, “Connecting the Equipment”.

Getting Started with the

Configuration

Before you begin to use the Configuration Utility, make sure that you have a

computer that meets the following requirements:

Internet Explorer (version 6 or higher) or Firefox (version 3 or higher).

The Web-based configuration utility is optimized for a screen resolution

of 1024 x 768.

To get started configuring your switch, perform the following:

STEP 1 Connect a computer to an available LAN port.

STEP 2 Start a web browser.

STEP 3 In the address bar, enter the default IP address of the switch,

http://192.168.1.254 and press Enter.

3

Cisco Small Business SLM Series Smart Switch Installation Guide 7

NOTE If you have changed the switch IP address or are using DHCP to

assign it, enter the new IP address assigned to the switch. The

ip address of the computer you are using to configure the

switch, must be on the same subnet as the switch.

STEP 4 When the login page appears, enter the user name and password.

The default user name is admin. The default password is admin.

Passwords are case sensitive.

STEP 5 Click Login.

STEP 6 Follow the on-screen prompts to complete the initial configuration.

Troubleshooting and

Suggested Next Steps

Verifying the Hardware Installation

To verify the hardware installation, complete the following tasks:

Check the cable connections.

Check the LED states, as described in Getting to Know the Switch,

Connect a computer to an available LAN port and verify that you can

connect to a website on the Internet

If you encounter problems, consider the following:

Reset the switch to its factory default settings by holding down the

reset button for 10 seconds.

Set a temporary IP address on an attached device within the range of

192.168.1.X and subnet mask of 255.255.255.0.

Use the ping utility to verify connectivity.

4

8 Cisco Small Business SLM Series Smart Switch Installation Guide

If the above recommendations do not work, try the same steps by using a

different computer. The switch might have some hardware problems if the

second computer also fails to establish a link, please contact technical

support for further assistance.

NOTE If you need help resolving a problem, visit the Cisco Small

Business Support Community at www.cisco.com/go/

smallbizsupport. For technical documentation and other links, see

Where to Go From Here,

Returning the Switch to the Factory Default

Settings

The Factory Default window allows network managers to reset the switch

to the factory defaults shipped with the switch. Restoring factory defaults

erases the configuration file. This should only be performed as a last

resort.

Restoring the factory defaults will erase all of your current configuration

settings. Before you restore the factory defaults, you can save a backup of

your current configuration settings from the Save Configuration window.

You can also restore the factory defaults of your switch by pressing and

holding the Reset button on the front of the switch for more than ten

seconds.


فروش سوئیچ شبکه cisco مدل SLM224PT عملکرد گواهی نامه ها وضعیت محصولات شماره مدل ظرفیت سوئیچ محل تولید چين سرعت انتقال 10/100/1000Mbps نام تجاری تعداد پورت 24 حالت ارتباطات فول داپلکس و هاف داپلکس .

http://resource.1st.ir/CompanyImageDB/437bbb20-6226-44f7-80e1-af896bfa797a/Products/e0e46bd5-713e-465c-9cab-da6b88fe92aa/1/550/550/سوئیچ-شبکه-cisco-مدل-SLM224PT.jpg
http://resource.1st.ir/CompanyImageDB/437bbb20-6226-44f7-80e1-af896bfa797a/Products/e0e46bd5-713e-465c-9cab-da6b88fe92aa/2/550/550/سوئیچ-شبکه-cisco-مدل-SLM224PT.jpg
عکس سوئیچ شبکه سوئیچ شبکه
ارتباط آنی با تامین کننده محصول
خسرو عرفانی دانش گستر اطلاعات نگار آریا (دانا) (تامین کننده محصول)
پیام
اطلاع رسانی به فروشنده

اطلاعات تماس شرکت دانش گستر اطلاعات نگار آریا (دانا) از لیست مشاغل پرتال اول

نام تجاریدانش گستر اطلاعات نگار آریا (دانا)
ماهیتشرکت
نوع سهامیخصوصی
سال تاسیس1387
شماره ثبت348528
تلفن 021-88055372 بیشتر
Copyright 2010-2017 1st.ir. All rights reserved.