آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

این دوره جزء دوره های آموزشی کوتاه مدت و کاربردی موسسه پردازش ارقام یکتا می باشد.
دسته بندی : خدمات حسابداری
حداقل سفارش : -
نحوه تحویل :

فروشنده : پردازش ارقام یکتا

عضو تایید شده : بلی عضو تایید شده
سابقه عضویت ویژه : 4 سال عضویت ویژه
محل تولید : ایران

اطلاعات خرید آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

محتوا و مدت دوره : این دوره در مدت 6 ساعت طراحی شده و سرفصل های زیر را پوشش می دهد :
 تعریف سیستم حقوق و دستمزد
 اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد
 مفادی چند از قانون کار
 آشنایی با کسورات حقوق و دستمزد
 قوانین و مقررات تامین اجتماعی
 مباحث مالیاتی مرتبط با حقوق و دستمزد
 تهیه لیست حقوق و دستمزد
 تهیه لیست بیمه کارکنان
 تهیه لیست مالیات بر حقوق کارکنان
 حسابداری و ثبت حقوق و دستمزد در شرکت های تولیدی
 پروژه حقوق و دستمزد

فروش آموزش حسابداری حقوق و دستمزد نوع محل تولید ایران شماره سریال .

http://resource.1st.ir/CompanyImageDB/2598501a-d922-449e-80b8-e8218d52bc12/Products/dc8e3379-d7e2-4401-8b29-fdb639f06f97/1/550/550/آموزش-حسابداری-حقوق-و-دستمزد.jpg
http://resource.1st.ir/CompanyImageDB/2598501a-d922-449e-80b8-e8218d52bc12/Products/dc8e3379-d7e2-4401-8b29-fdb639f06f97/2/550/550/آموزش-حسابداری-حقوق-و-دستمزد.jpg
http://resource.1st.ir/CompanyImageDB/2598501a-d922-449e-80b8-e8218d52bc12/Products/dc8e3379-d7e2-4401-8b29-fdb639f06f97/3/550/550/آموزش-حسابداری-حقوق-و-دستمزد.jpg
http://resource.1st.ir/CompanyImageDB/2598501a-d922-449e-80b8-e8218d52bc12/Products/dc8e3379-d7e2-4401-8b29-fdb639f06f97/4/550/550/آموزش-حسابداری-حقوق-و-دستمزد.jpg
http://resource.1st.ir/CompanyImageDB/2598501a-d922-449e-80b8-e8218d52bc12/Products/dc8e3379-d7e2-4401-8b29-fdb639f06f97/5/550/550/آموزش-حسابداری-حقوق-و-دستمزد.jpg
عکس خدمات حسابداری خدمات حسابداری
ارتباط آنی با تامین کننده محصول
جمالی پردازش ارقام یکتا (تامین کننده محصول)
پیام
اطلاع رسانی به فروشنده

اطلاعات تماس موسسه پردازش ارقام یکتا از لیست مشاغل پرتال اول

نام تجاریپردازش ارقام یکتا
ماهیتموسسه
نوع سهامیخصوصی
سال تاسیس1387
شماره ثبت1289
تلفن 021-44964770 بیشتر
Copyright 2010-2017 1st.ir. All rights reserved.