فیلتر بر اساس کشور:
معرفی محصول

تجهیزات نظافت (تمیز کننده)

21 محصول
 • جاروبرقی صنعتی 3 موتوره آب و خاک Taurus

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  کاربرد:وکیوم ماده:آب و خاک سوخت:الکتریسیته شماره مدل:Taurus گواهی نامه ها:CE صنعت مورد استفاده:کلیه صنایع فرآیند تمیز کردن :وکیوم نوع دستگاه:پاک کننده وکیوم صنعتی ویژگی ها:مکش آب و خاک محل تولید:ايتاليا نام تجاری:PumPak نوع تمیز کننده:دستی

 • جاروبرقی صنعتی آب و خاک 2 موتوره Domus

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  کاربرد:وکیوم ماده:آب و خاک سوخت:الکتریسیته شماره مدل:Domus گواهی نامه ها:CE صنعت مورد استفاده:کلیه صنایع فرآیند تمیز کردن :وکیوم نوع دستگاه:پاک کننده وکیوم صنعتی ویژگی ها:مکش آب و خاک محل تولید:ايتاليا نام تجاری:PumPak نوع تمیز کننده:دستی

 • مکنده صنعتی SMV 77

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  کاربرد:وکیوم ماده:آب و خاک سوخت:الکتریسیته شماره مدل:SMV 77 گواهی نامه ها:CE صنعت مورد استفاده:کلیه صنایع فرآیند تمیز کردن :وکیوم نوع دستگاه:پاک کننده وکیوم صنعتی ویژگی ها:مکش آب و خاک محل تولید:ايتاليا نام تجاری:PumPak نوع تمیز کننده:تمیز کننده در محل (برای ظرف های ثابت)

 • جاروبرقی صنعتی آب و خاک 1 موتوره

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  کاربرد:وکیوم ماده:آب و خاک سوخت:الکتریسیته شماره مدل:Zeus گواهی نامه ها:CE صنعت مورد استفاده:کلیه صنایع فرآیند تمیز کردن :وکیوم نوع دستگاه:پاک کننده وکیوم صنعتی ویژگی ها:مکش آب و خاک محل تولید:ايتاليا نام تجاری:PumPak نوع تمیز کننده:دستی

 • جاروبرقی تکفاز Whisper V8

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  کاربرد:وکیوم ماده:خاک سوخت:الکتریسیته شماره مدل:Whisper V8 گواهی نامه ها:CE صنعت مورد استفاده:کلیه صنایع خصوصا هتلها و کتابخانه ها ... فرآیند تمیز کردن :وکیوم نوع دستگاه:پاک کننده وکیوم صنعتی ویژگی ها:خیلی کم صدا محل تولید:ايتاليا نام تجاری:PumPak نوع تمیز کننده:جاروبرقی

 • کارواش صنعتی Victoria

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  کاربرد:Anywhere ماده:Car,... سوخت:الکتریسیته شماره مدل:Victoria گواهی نامه ها:CE صنعت مورد استفاده:کلیه صنایع فرآیند تمیز کردن :پاک کننده با آب سرد نوع دستگاه:پاک کننده پرفشار ویژگی ها:کف ساز محل تولید:ايتاليا نام تجاری:PumPak نوع تمیز کننده:پاک کننده پرفشار

 • واترجت صنعتی آبگرم Hyper T

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  کاربرد:Outdoor ماده:Car,... سوخت:Electricity/Gas Oil شماره مدل:HYPER گواهی نامه ها:CE صنعت مورد استفاده:کلیه صنایع فرآیند تمیز کردن :پاک کننده با آب گرم نوع دستگاه:شوینده صنعتی ویژگی ها:کف ساز محل تولید:ايتاليا نام تجاری:PumPak نوع تمیز کننده:پاک کننده پرفشار

 • کارواش صنعتی آبگرم TEKNA4

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  کاربرد:Outdoor ماده:Car,... سوخت:Electricity/Gas Oil شماره مدل:TEKNA4 گواهی نامه ها:CE صنعت مورد استفاده:کلیه صنایع فرآیند تمیز کردن :پاک کننده با آب گرم نوع دستگاه:شوینده صنعتی ویژگی ها:کف ساز محل تولید:ايتاليا نام تجاری:PumPak نوع تمیز کننده:پاک کننده پرفشار

 • کارواش صنعتی آبگرم NPX

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  کاربرد:Outdoor ماده:Car,... سوخت:Electricity/Gas Oil شماره مدل:NPX 4 گواهی نامه ها:CE صنعت مورد استفاده:کلیه صنایع فرآیند تمیز کردن :پاک کننده با آب گرم نوع دستگاه:پاک کننده پرفشار ویژگی ها:کف ساز محل تولید:ايتاليا نام تجاری:PumPak نوع تمیز کننده:پاک کننده پرفشار

 • کارواش صنعتی آبگرم LKX

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  کاربرد:Outdoor ماده:Car,... سوخت:Electricity/Gas Oil شماره مدل:LKX گواهی نامه ها:CE صنعت مورد استفاده:کلیه صنایع فرآیند تمیز کردن :پاک کننده با آب گرم نوع دستگاه:پاک کننده پرفشار ویژگی ها:کف ساز محل تولید:ايتاليا نام تجاری:PumPak نوع تمیز کننده:پاک کننده پرفشار

 • کارواش نیمه صنعتی آبگرم

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  کاربرد:Outdoor ماده:Car,... سوخت:الکتریسیته شماره مدل:Rio گواهی نامه ها:CE صنعت مورد استفاده:کلیه صنایع فرآیند تمیز کردن :پاک کننده با آب گرم نوع دستگاه:پاک کننده پرفشار ویژگی ها:کف ساز محل تولید:ايتاليا نام تجاری:PumPak نوع تمیز کننده:پاک کننده پرفشار

 • کارواش خانگی EW-170

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  کاربرد:Outdoor ماده:Car,... سوخت:الکتریسیته شماره مدل:EW-170 گواهی نامه ها:CE صنعت مورد استفاده:Anywhere فرآیند تمیز کردن :پاک کننده با آب سرد نوع دستگاه:پاک کننده پرفشار ویژگی ها:کف ساز محل تولید:ايتاليا نام تجاری:PumPak نوع تمیز کننده:پاک کننده پرفشار

 • واترجت نیمه صنعتی Eagle

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  کاربرد:Anywhere ماده:Car,... سوخت:الکتریسیته شماره مدل:Eagle گواهی نامه ها:CE صنعت مورد استفاده:کلیه صنایع فرآیند تمیز کردن :پاک کننده با آب سرد نوع دستگاه:پاک کننده پرفشار ویژگی ها:کف ساز محل تولید:ايتاليا نام تجاری:PumPak نوع تمیز کننده:پاک کننده پرفشار

 • کارواش خانگی TQ20

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  کاربرد:Outdoor ماده:Car,... سوخت:الکتریسیته شماره مدل:TQ20 گواهی نامه ها:CE صنعت مورد استفاده:Anywhere فرآیند تمیز کردن :پاک کننده با آب سرد نوع دستگاه:پاک کننده پرفشار ویژگی ها:کف ساز محل تولید:ايتاليا نام تجاری:PumPak نوع تمیز کننده:پاک کننده پرفشار

 • اسکرابر سرنشین دار مدل XS 75

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  کاربرد:Scrubber Drier ماده:Floor Scrubbing سوخت:Battery شماره مدل:XS 75 گواهی نامه ها:CE صنعت مورد استفاده:Anywhere فرآیند تمیز کردن :پاک کننده با آب سرد نوع دستگاه:Scrubber ویژگی ها:Cleaner محل تولید:ايتاليا نام تجاری:PumPak نوع تمیز کننده:Floor

 • زمین شوی اتوماتیک مدل Easy R 55 BT

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  کاربرد:Scrubber Drier ماده:Floor Scrubbing سوخت:Battery شماره مدل:Easy R 55 BT گواهی نامه ها:CE صنعت مورد استفاده:Anywhere فرآیند تمیز کردن :پاک کننده با آب سرد نوع دستگاه:Scrubber ویژگی ها:Cleaner محل تولید:ايتاليا نام تجاری:PumPak نوع تمیز کننده:Floor

 • زمین شوی اتوماتیک مدل Free45 E

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  کاربرد:Scrubber Drier ماده:Floor Scrubbing سوخت:الکتریسیته شماره مدل:Free 45 E گواهی نامه ها:CE صنعت مورد استفاده:Anywhere فرآیند تمیز کردن :پاک کننده با آب سرد نوع دستگاه:Scrubber ویژگی ها:Cleaner محل تولید:ايتاليا نام تجاری:PumPak نوع تمیز کننده:Floor

 • کفشوی اتوماتیک مدل Free 45 B

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  کاربرد:Scrubber Drier ماده:Floor Scrubbing سوخت:Battery شماره مدل:Free 45 B گواهی نامه ها:CE صنعت مورد استفاده:Anywhere فرآیند تمیز کردن :پاک کننده با آب سرد نوع دستگاه:Scrubber ویژگی ها:Cleaner محل تولید:ايتاليا نام تجاری:PumPak نوع تمیز کننده:Floor

 • کفشوی اتوماتیک مدل Quick 36 B

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  کاربرد:Scrubber Drier ماده:Floor Scrubbing سوخت:Battery شماره مدل:Quick 36 B گواهی نامه ها:CE صنعت مورد استفاده:Any where فرآیند تمیز کردن :پاک کننده با آب سرد نوع دستگاه:Scrubber ویژگی ها:Cleaner محل تولید:ايتاليا نام تجاری:PumPak نوع تمیز کننده:Floor

 • کفشوی اتوماتیک مدل Quick 36 E

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  کاربرد:Scrubber Drier ماده:Floor Scrubbing سوخت:الکتریسیته شماره مدل:Quick 36 E گواهی نامه ها:CE صنعت مورد استفاده:Any where فرآیند تمیز کردن :پاک کننده با آب سرد نوع دستگاه:Scrubber ویژگی ها:Cleaning محل تولید:ايتاليا نام تجاری:PumPak نوع تمیز کننده:Floor


صفحه:1 2

[ تبلیغات در تجارت الکترونیک اول ]
Copyright 2010-2017 1st.ir. All rights reserved.