خدمات ساخت و ساز

    محصولات : 151
امنیت خرید :

ساختار مصالح FRP در مقاوم سازی

تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت متر مربع

روش مقاوم سازی با الیاف پلیمری

تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت متر مربع

فیبرهای پلیمری تقویت شده FRP

تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت متر مربع

تقویت اتصالات با روش FRP

تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت متر مربع

موارد مقاوم سازی با اف آر پی (FRP)

تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : فاقد محدودیت متر مربع