خدمات مشاوره دریافت نشان حلال (استاندارد غذای حلال)

مشاوره دریافت نشان حلال - استاندارد غذای حلال
دسته بندی : مشاوره مدیریت
حداقل سفارش : -
نحوه تحویل :

اطلاعات خرید خدمات مشاوره دریافت نشان حلال (استاندارد غذای حلال)

استاندارد "غذای حلال - راهنمای عمومی" که پیش نویس آن درکمیسیون های مربوط توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده و درهشتصد و شصت و ششمین اجلاس کمیتۀ ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی مورخ 88/7/18، مورد تصویب قرار گرفته است،  و به استناد بند یک مادۀ 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مصوب بهمن ماه 1371، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر شده است.

در تدوین این استاندارد( نشان حلال) ، علاوه بر استفاده از قوانین فقهی شرع اسلام، نظیر احکام حلیت، صید و ذباحه و اصول فقهی مرتبط، از قبیل اصاله الصحه و عدم تذکیه، از نظرات صاحب نظران دراین زمینه نیز استفاده شده است.

هم چنین سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، درحد امکان بین این استاندارد ( نشان حلال ) واستانداردهای بین المللی و ملی سایر کشور های اسلامی، هماهنگی ایجاد شود.

هدف از تدوین این استاندارد ( نشان حلال) ، تعیین الزامات و ویژگیهای پایه برای انطباق مواد اولیه و فرآورده های غذایی، در هر مرحله از زنجیره غذایی با احکام و قوانین اسلام، منطبق با الزامات مذهب مبین فقه جعفری علیه السلام است.

دامنه کاربرد

این استاندارد  ( نشان حلال) برای موضوعات زیر کاربرد دارد:

الف - مواد اولیه و افزودنیهای غذایی که منشاء حیوانی یا مستی آور دارند. این مواد می تواند شامل:  انواع مواد افزودنی، نگهدارنده، طعم دهنده، قوام دهنده و مانند آن با پایه حیوانی و مستی آور مانند ژلاتین، مایه پنیر، آلبومین و ترکیبات آنزیمی باشد.
ب - فرآورده ها ی غذ ایی که در تو لید و فرآوری آن ها، به هر میزان هر چند جزیی، از مواد اولیه و افزودنیهای با منشاء حیوانی یا مستی آور استفاده شده باشد. این فرآورده ها می تواند شامل : انواع فرآورده های گوشتی، لبنی، روغنی، آشامیدنی، فرآورده های تخمیری الکلی و مشتقات آن ها باشد.

پ - مواد اولیه، افزودنیها و فرآورده های غذایی که ممکن است در هر مرحله از زنجیره غذایی با مواد نجس یا غیرحلال در تماس باشند. این مر احل می تواند شامل دریافت، آماده سازی، فرآوری، جداسازی، استحصال، استخراج، تعیین، بسته بندی، برچسب گذاری، علامت گذاری، کنترل، جابجایی، حمل و نقل، توزیع، انبارش، عرضه و سرو کردن غذای حلال و محصولات آن، ازجمله اجزای تشکیل دهندۀ مواد غذایی و ترکیبات کمک فرآوری کننده باشد.
ت - مواد اولیه، افزودنیها و فرآورده های غذایی که روش تولید آنها ممکن است به گونه ای باشد که منجر به تغییر در اصل حلیت ماده غذایی گردد؛ مانند آب انگور که براثر جوشیدن تا قبل از تبخیر دو سوم آن، حرام می گردد.

کلیۀ الزامات و ویژگیهای مندرج در این استاندارد (نشان حلال)، به منظور کاربرد در کلیۀ مراجع قانونی کشور که مرتبط با زنجیرۀ غذایی هستند، در نظر گرفته شده است .
شرکت پیشگامان سفیر آروشا هم می تواند گواهینامه حلال را از اعتبار بخشی اتاق بازرگانی کشور ایران و هم از اعتبار بخشی کشور مالزی ارائه کند.

 

 

 

 


فروش خدمات مشاوره دریافت نشان حلال (استاندارد غذای حلال) شماره مدل نام تجاری .

http://resource.1st.ir/CompanyImageDB/3c0f5113-a925-4607-9a9e-260c50d0a28b/Products/9f640099-ebdf-4214-abba-a4200efe5322/1/550/550/خدمات-مشاوره-دریافت-نشان-حلال-(استاندارد-غذای-حلال).jpg
http://resource.1st.ir/CompanyImageDB/3c0f5113-a925-4607-9a9e-260c50d0a28b/Products/9f640099-ebdf-4214-abba-a4200efe5322/2/550/550/خدمات-مشاوره-دریافت-نشان-حلال-(استاندارد-غذای-حلال).jpg
عکس مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت
ارتباط آنی با تامین کننده محصول
09190409362 آقای عابدی آریان گستر (تامین کننده محصول)
پیام
اطلاع رسانی به فروشنده

اطلاعات تماس موسسه آریان گستر از لیست مشاغل پرتال اول

نام تجاریآریان گستر
ماهیتموسسه
نوع سهامیخصوصی
سال تاسیس1391
شماره ثبت29945
تلفن 021-77944064 بیشتر
Copyright 2010-2017 1st.ir. All rights reserved.