نرم افزار حضور و غیاب PwKara

نرم افزار حضور و غیاب PwKara ، نرم افزاری جهت کنترل تردد ورود و خروج پرسنل دارای 3 تیپ کاری متفاوت : S / F / H
حداقل سفارش : 1 عدد
نحوه تحویل : تحویل در محل, مراجعه حضوری

فروشنده : خراسان آشنا افزار

عضو تایید شده : بلی عضو تایید شده
سابقه عضویت ویژه : 5 سال عضویت ویژه
استان: خراسان رضوی
ماهیت: سایر
اطلاعات تکمیلی فروشنده
سایر محصولات فروشنده
نام تجاری : pwkara
سیستم عامل تحت پشتیبانی : Windows
شماره مدل : -
نوع : برنامه نویسی
نسخه نوع : سازمانی

اطلاعات خرید نرم افزار حضور و غیاب PwKara

مشخصات نرم افزار حضور و غیاب PwKara
زبان برنامه نویسی : Delphi
بانک اطلاعات :MSSQL
تنوع: تیپ S( عمومی) ، تیپ F (کارخانه ای) ، تیپ H (بیمارستانی و هتلی)
سازگار با سیستم های عامل ویندوز(XP,2000) و بالاتر

تردد و شیفت کاری :
- پشتیبانی کلیه ضوابط قانون کار واختیاری بودن مواردی که طبق قانون کارگروکارفرما می توانند توافق کنند.
- امکان اجرای ضوابط ویژه مربوط به آئین نامه داخلی شرکت در ارتباط با تأخیرھا اضافه کاری ھا ، کسر کار ،مرخصی ساعتی ،نوبت کاری و ٠٠٠
- محاسبه کارکردپرسنل قراردادساعتی
- محاسبه مدت حضور فیزیکی ( به تفکیک وقت اداری وساعت کار)جھت پرداخت کارانه و افزایش تولید .
 - رفع مشکلات معمول در محاسبه کار کرد و اضافه کاری (مدیران ،جانبازان ،نگھبانان ،ماه رمضان و ٠٠٠)
- نمایش و اصلاح کارت ماھیانه تردد با روشی بسیار مطلوب و امکان صدور مجوزھای روزانه و ساعتی روی کارت .
- امکان ورود کار کرد به صورت دستی برای پرسنلی که به ھر دلیل کارت نمی زنندو نگھداری سوابق آنھا .
- تقویم کامل ( شمسی ، میلادی و قمری ) و امکان معرفی تقویم ھای کاری متنوع.
- نمایش OnLine تردد پرسنل همرا با تصویر (Monitoring)
- نمایش اختیاری تغییرات ورود و خروج بر روی کارت تردد ماھیانه .
- نمایش نوع خروج پرسنل ( مرخصی ، ماموریت ) بر روی کارت تردد ماھیانه .
کار گزینی
- کاردکس استحقاقی ( روزانه ، ساعتی) - ثبت خودکار مرخصی شخصی در کاردکس ( بدون ورود برگه).
- محاسبه و اعلام مرخصی ھای اجباری پرسنل جھت جلو گیری از سوخت شدن مرخصی استحقاقی
- نمایش مانده مرخصی استحقاقی در حین ورود برگه ھای مرخصی .
- افزایش یا کاھش مرخصی در کاردکس با ذکر علت
-افزایش اتو ماتیک مرخصی بر اساس کارکرد
- پشتیبانی انواع مرخصی های روزانه و ساعتی (بیماری، استعلاجی،بدون حقوق،ورزشی،تحصیلی،ازدواج،تشویقی،جانبازی و ...)
- نمایش پرسنل در حال مرخصی ، ماموریت و اضافه کار.

بایگانی
- نگھداری اطلاعات و سوابق مربوط به پرسنل قطع کار شده .
- امکان اعلام پرسنل شاغل در یک تاریخ خاص .
- بایگانی سوابق تردد و کاردکس پرسنل شاغل در یک تاریخ خاص .

گزارشات
گزارشات متنوع و پویا از : کارکردھا ، مرخصی ھا و ماموریت ھای ساعتی و روزانه ، تاخیر سرویس ها،غیبت ها،تاخیرها،درماه جاری و ماه گذشته .
 گزارشات آماری متنوع و بخش به بخش در ارتباط با اطلاعات پرسنلی ،کارکردھا، اضافه کاریھا ، تاخیرھا غیبتھا ، شب کاری ، جمعه کاری ها،بیماریها و انواع مرخصی های باحقوق و بدون حقوق،نوبت کاری و...
گزارشات کنترلی کارکرد ، اضافه کاری ( پرداختی و مازاد ) ، شبکاری و نوبت کاری در ماھھای گذشته و جاری
گزارشات انتخابی از کارکرد ، مدت حضور ، اضافه کار ( پرداختی ، مازاد ، نامجاز ) ، جمعه کاری ، تاخیر ، غیبت ساعتی ، روزھای غیبت ،انواع مرخصی ھا شامل بیماری ، استعلاجی ، بدون حقوق ، جانبازی ، تحصیلی و مجوزھای ساعتی شخصی و اداری ، تعداد شیفت صبح،عصر و شب ، تعداد ناھار ، شام و ایاب و ذھاب و ٠٠٠

دیگر امکانات
سیستم حفاظتی قوی جھت جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به منوھا و توابع مھم .
پارامتریک بودن سیستم ھا جھت سازگار شدن با شرایط ویژه ھر سازمان و کارخانه به نحوی کهدر حین نصب سیستم میتوان کلیه ضوابط و آئین نامه ھای داخلی سازمان و یا شرکت را براحتی اعمال نمود ( با امکان تعریف فرمولھای محاسباتی برای حالتھای خاص ).
دارای خروجی یا فرمتهای Exel, SQL,Text , DBF جهت اتصال (Link) به سیستم های حقوق و دستمزد.


فروش نرم افزار حضور و غیاب PwKara نام تجاری pwkara سیستم عامل تحت پشتیبانی Windows شماره مدل - نوع برنامه نویسی وضعیت محصولات نسخه نوع سازمانی .

http://resource.1st.ir/CompanyImageDB/983e52f7-5ce0-4080-b581-cc4a4fe7c9c7/Products/60abda10-6ab7-4bb6-9f2c-b441e5fa2b6d/1/550/550/نرم-افزار-حضور-و-غیاب-PwKara.jpg
http://resource.1st.ir/CompanyImageDB/983e52f7-5ce0-4080-b581-cc4a4fe7c9c7/Products/60abda10-6ab7-4bb6-9f2c-b441e5fa2b6d/2/550/550/نرم-افزار-حضور-و-غیاب-PwKara.jpg
عکس نرم افزار کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر
ارتباط آنی با تامین کننده محصول
جناب آقای محمود احمدیان خراسان آشنا افزار (تامین کننده محصول)
پیام
اطلاع رسانی به فروشنده

اطلاعات تماس خراسان آشنا افزار از لیست مشاغل پرتال اول

نام تجاریخراسان آشنا افزار
ماهیتسایر
نوع سهامیخصوصی
سال تاسیس1382
شماره ثبت1643
Copyright 2010-2017 1st.ir. All rights reserved.