اطلاعات تماس مجتمع غیر انتفاعی حضرت امیر
نام تجاریمجتمع غیر انتفاعی حضرت امیر
ماهیتسایر
نوع سهامی
سال تاسیس
شماره ثبت
تلفن021-22258161, 021-22220099, 021-22234120
وب سایت.1st.ir
موبایل
فکس
تلفکس
آدرسشعبه: ایران-تهران-تهران-خیابان ظفر - تقاطع پیوندی و عمرانی - پلاک 66
محصولات مشابه
#
75000 ریال ایران
#
420000 ریال ایران
#
120000 ریال ایران
#
450000 ریال ایران
#
300000 ریال ایران